El dimarts 29 de març tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC), convocada a les 12.00h a la seu de l’entitat (Via Laietana 54, 1r pis), amb una durada prevista de dues hores. Un dels punts més rellevants de l’ordre del dia és la renovació de la Junta Directiva, ja que és responsabilitat de l’Assemblea designar el nou òrgan de govern de l’AEISC. El Reglament de Règim Intern indica que els representants de la Junta Directiva seran escollits en llista única i que les candidatures es poden presentar fins el mateix moment de la votació, si bé també es poden lliurar amb antelació a la direcció de l’entitat.

Recommended Posts