15.12.2011 | Càritas Diocesana de Barcelona ha atès un 5% més de persones el 2011, un total de 55.500 usuaris, i l’ajuda alimentària ha passat de ser un complement per a les economies familiars precàries a imprescindible per un nombre creixent de llars. El balanç 2011 de l’acció social de Càritas presentat ahir mostra, segons el seu director, Jordi Roglá, que “hem fet un pas enrere en l’Estat del Benestar”. El 68% dels usuaris atesos es troben en situació d’atur i més de la meitat ja no disposen de cap ingrés. +info

Recommended Posts