El Departament de Benestar Social i Família ha anunciat a través d’una nota de premsa que en els propers dies signarà un acord de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) per impulsar l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social. La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha explicat que “aquest nou instrument ens permetrà obtenir una informació detallada, contínua i territorial sobre la realitat social i de la pobresa a Catalunya i alhora, fer un seguiment i avaluació de les polítiques i mesures per a la lluita contra la pobresa que s’estan duent a terme”.  En la resolució del Ple monogràfic sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats celebrat l’any passat, el Parlament insta al Govern a dinamitzar l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, perquè esdevingui una eina útil per a conèixer, de manera actualitzada, la realitat de la pobresa a Catalunya en els seus múltiples vessants, i abocar-hi la informació que pugui proporcionar un grau de coneixement sobre les situacions de pobresa, com ara les beques de menjador, les diverses prestacions i altres; tot això, amb desagregació territorial, xifres absolutes i relatives i comparació entre peticionaris i beneficiaris reals. També fixa establir acords de col·laboració amb els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats que treballen en l’àmbit de la pobresa, perquè l’Observatori i el seu portal web siguin un espai de difusió de la informació de les dades estadístiques i estudis sobre la pobresa que recullen i elaboren la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats.

Amb la signatura de l’acord Benestar Social i Família i la URV constituiran una Comissió Mixta de l’Observatori. La Comissió, formada per quatre membres, tindrà les atribucions següents:

  • Crear un fons d’informació sobre les condicions de vida i la pobresa a Catalunya.
  • Disposar de dades que permetin una anàlisi comparativa, tant a nivell temporal (evolutiva), territorial (dins de Catalunya, i entre Catalunya, l’Estat i Europa), com entre col·lectius específics.
  • Aportar eines que orientin sobre les línies d’actuació prioritària en matèria de benestar social.
  • Oferir una tipologia d’informació científica i a la vegada divulgativa per tal que pugui ser consultada pels diferents agents socials vinculats al Departament.
  • Definir criteris de seguiment de polítiques o iniciatives de lluita contra la pobresa i per a la inclusió social.
  • Elaborar informes específics sobre els temes objecte d’estudi proposats en el si de la Comissió, així com l’emissió d’un informe anual d’avaluació de les polítiques i l’estat de la inclusió social a Catalunya.
  • Elaborar una memòria anual d’avaluació de les activitats de la Comissió.

Recommended Posts