19.04.2012 | Durant la 6ª reunió del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya que se celebra demà tindrà lloc la constitució d’un grup de treball que s’encarregarà de redactar un text base per al Projecte de Llei de voluntariat promogut pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Recommended Posts