02.02.2021 | Formació de la Fundació Surt

La Fundació Surt es proposa professionalitzar dones en situacions socioeconòmiques vulnerables o d’exclusió social en el sector del manteniment i la reparació de bicis. D’aquesta manera, ‘Bicibles’ promou la qualificació i l’acreditació professional d’aquestes dones, afavorint que s’incorporin i es mantinguin en el mercat de treball. S’hi treballaran l’empoderament personal i la definició del projecte propi, la pròpia formació tècnico-professional com a auxiliar en manteniment i reparació de bicicletes i càpsules de transició a l’ocupabilitat al sector.

La Fundació Surt oferirà una sessió informativa online el 5 de febrer a les 12h. Si hi esteu interessades, podeu contactar amb analucia.olivos@surt.org.

Recommended Posts