Skip to content

30.05.2019 | Organitza Fundació Surt

La Fundació Surt ha llençat la campanya ‘Guanyem la vida, ens empoderem’, a través de la qual mostra els testimonis d’una desena de dones que han protagonitzat processos d’apoderament a través dels diferents programes oferts per l’entitat.

Aquests es recullen en diverses càpsules audiovisuals que es difonen des d’aquest mes de maig fins a finals d’any.

Càpsules ‘Guanyem la vida, ens empoderem’