Skip to content

20190529_Balac-social30.05.2019 | Organitza Xarxa d’Economia Solidària (XES)

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha iniciat la campanya Balanç Social 2019 per conèixer l’estat de l’economia solidària mitjançant una eina que avalua de manera sistemàtica i periòdica cinc grans característiques de les organitzacions: democràcia, igualtat, compromís ambiental, compromís social i qualitat laboral.

Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.

Fins el 30 de juny es disposa de la plataforma Ensenya el cor per accedir als qüestionaris.

Estat del Mercat Social Català