‘Serveis socials per fer front a la crisi’ és la reflexió sobre el valor dels serveis socials amb què el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, l’òrgan tècnic de coordinació adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, s’ha donat a conèixer a la societat catalana. La declaració, feta pública dimarts passat, destaca els serveis socials com una “peça clau dins de l’Estat del Benestar” per la seva lluita a favor de la cohesió social, i per la seva contribució a pal·liar els efectes de la crisi econòmica. Davant la situació actual, es defensa la nece ssitat de mantenir una visió a llarg termini, tenint en compte que els serveis socials “són una inversió estratègica en el futur del país”. ECAS és una de les entitats que dóna suport al CANSS com a membre de l’Espai de Debat Permanent i Aplicat (EDPA).

Recommended Posts