31.05.2018 | Nota de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona

  • Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 22.635 persones durant el 2017, un 1% més que l’any 2016
  • Des de l’inici de la crisi, les persones ateses s’han més que duplicat (9.692 el 2007 vs. 22.635 el 2017)
  • L’entitat destina més de 2,8 milions d’euros en ajudes econòmiques. D’aquestes, el 47% (1,3 milions d’euros) han cobert despeses relacionades amb l’habitatge
  • Càritas Diocesana de Barcelona proposa incrementar el parc d’habitatge públic social i facilitar la complementarietat de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb els salaris baixos, entre d’altres mesures

Barcelona, 31 de maig de 2018 – “La precarietat s’ha instal·lat com a forma de vida per a moltes persones”. Així s’expressava el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, amb motiu de la Roda de Premsa que l’entitat ha realitzat per presentar la memòria de l’any 2017. En presència del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, Busquets ha constatat que la crisi econòmica ha estat més profunda i més prolongada que les anteriors, i que ha colpejat amb força contra les persones més vulnerables, fent augmentar la desigualtat. Segons el director de Càritas Diocesana de Barcelona, les persones en risc d’exclusió es troben en una situació més complicada que abans de la crisi, i això succeeix perquè tenir una feina ja no garanteix unes condicions de vida dignes (el 12% dels treballadors catalans són pobres), el sistema educatiu no aconsegueix reduir les diferències familiars que venen donades (la pobresa es multiplica per dos entre aquelles persones amb pares que no han finalitzat cap etapa educativa) i les polítiques de protecció són insuficients. Busquets ha remarcat que no podem conformar-nos amb la situació que pateixen les persones més vulnerables, i que cal seguir treballant pel dret de totes les persones a tenir una vida digna.

Miriam Feu, responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona ha sigut l’encarregada d’explicar l’acció social de Càritas durant l’any 2017. Feu ha destacat que durant el 2017 s’han atès 22.635 persones, un 1% més respecte al 2016. La responsable d’anàlisi social ha indicat que el nombre de persones i llars ateses per Càritas s’ha multiplicat per 2,3 des de l’inici de la crisi (9.692 persones ateses el 2007 vs. 22.635 al 2017), i que l’atenció que reben és cada vegada més intensa (s’han destinat més de 2,8 milions d’euros en ajudes econòmiques directes, un 10% més que l’any 2016 i els serveis prestats s’han multiplicat per quatre). “La precarietat laboral és una problemàtica que ens trobem en gairebé totes les persones que acompanyem” ha advertit Feu, tot destacant que el 77% de les persones ateses en edat laboral estan a l’atur i que el 17% té una feina precària que no els hi permet arribar a final de mes. Respecte a la composició de les famílies ateses, al 44% de les llars hi ha infants, i el 17% de les llars són monomarentals. “Com més temps estigui una família en situació de vulnerabilitat, més gran és risc que els fills d’aquesta família visquin situacions d’exclusió en el futur”, ha afegit.

Càritas Diocesana de Barcelona ha posat èmfasi en el fet que totes les persones ateses per l’entitat tenen una problemàtica comuna: la dificultat per accedir o per mantenir un habitatge adequat. El 53% de les llars ateses no compta amb un habitatge digne (s’agrupen en aquest concepte famílies i llars unipersonals que viuen en situació de sense sostre, acollides amb familiars o amics, en entitats socials, les que viuen de relloguer, i aquelles que ocupen un habitatge), xifra que ha augmentat de més de cinc punts percentuals en només un any. Un 25% de les llars ateses viuen en habitacions de relloguer, i creixen un 36% les que es troben sense habitatge. A més, Càritas ha destinat més d’1,3 milions d’euros (el 47% del pressupost destinat a ajudes econòmiques) a despeses relacionades amb la llar.

Tot i la delicada situació que viuen moltes de les famílies, Feu ha volgut destacar que gràcies a l’acció de Càritas gairebé 5.000 persones han participat en algun dels més de 400 cursos de formació, que 1.189 persones han trobat feina durant el 2017, que més de 2.000 nens i nenes han gaudit de projectes adreçats a infància i que s’ha evitat que 3.629 persones es quedin al carrer per mitjà d’ajuts econòmics, mediació i 1.351 places destinades a habitatge (335 pisos unifamiliars, 31 centres residencials i 25 pisos compartits).

L’entitat ha volgut posar deures a l’administració, tot demanant treball decent i polítiques d’ocupació destinades als col·lectius més vulnerables, una implementació adequada de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i que sigui complementària amb els salaris baixos, que es desvinculi el treball de la residència legal per tal que les persones en situació administrativa irregular puguin accedir a feines en el mercat formal i un increment del parc d’habitatge públic.

Per cloure la Roda de Premsa, el Cardenal Arquebisbe i president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan Josep Omella, ha volgut llançar un missatge d’esperança, tot demanant a la societat que tingui els ulls i el cor obert cap aquells que més pateixen. “Volem que les parròquies, comunitats i entitats eclesials esdevinguin encara més un espai d’acollida i d’esperança”, ha afegit. També ha volgut remarcar que cal que tots siguem agents de transformació social, i que cal anar a contracorrent i apostar per tot allò que serveixi per millorar el desenvolupament humà integral. “Com a societat, no podem conformar-nos. Cal que treballem en comunitat per garantir que tota persona pugui desenvolupar el seu projecte vital amb dignitat”, ha conclòs el cardenal.

 

Recommended Posts