Portada catàleg 'Educació per a la transformació amb perspectiva de gènere10.06.2017 | Organitza Associació Benestar i Desenvolupament

ABD ha realitzat la guia Educació per a la transformació amb perspectiva de gènere (PDF), on exposa els tallers per a escolars, les formacions per a professionals de l’educació i les xerrades a famílies que han dissenyat. Les activitats formatives estan adreçades i adaptades a l’alumnat de primària i secundària, altres etapes formatives, professionals educatius i famílies amb l’objectiu de fomentar relacions igualitàries i visibilitzar i posar en valor les diversitats, a través d’activitats lúdiques i reflexions guiades, des de dos eixos essencialment: la construcció de gènere i la resolució de conflictes.

 

Objectius específics en relació al gènere

 • Fomentar, a través d’activitats dinàmiques, el respecte, la cooperació, l’empatia i el valor de la igualtat.
 • Reflexionar sobre les desigualtats, els rols i els estereotips
 • Qüestionar els rols de gènere i proposar alternatives més igualitàries, oferint un espectre més ampli i divers dels models masculins i femenins
 • Corregir creences errònies, mites i tabús sexistes entorn a la sexualitat, destacant la diversitat de les relacions afectives i posant al centre el plaer
Objectius específics en relació a la violència
 • Potenciar la tolerància zero davant la violència i la discriminació, emmarcant la prevenció de les violències masclistes dins d’una perspectiva més amplia, la dels Drets Humans
 • Identificar aquelles conductes que puguin suposar l’exercici i/o el manteniment de situacions d’abús o violència en la relació de parella i/o entre iguals
 • Desenvolupar la capacitat de projectar diferents solucions autònomes, assertives, no violentes, no sexistes i no racistes per un mateix conflicte i de portar-les a terme
 • Afavorir un clima escolar de rebuig a la violència i els maltractaments
 •  
  Per facilitar la reflexió i el debat, en totes les propostes, els grups no poden superar, com a màxim, les 30 persones. Si el grup és inferior a 10 persones cal avisar amb antelació per tal d’ajustar les dinàmiques. L’entitat que sol·liciti xerrades per famílies, professionals i tallers de secundària ha de facilitar ordinador, projector, pantalla i connexió internet a l’espai on es realitzin les formacions. El preu dels tallers inclou el desplaçament dins de la província de Barcelona. Si es sol·liciten més d’un taller fora de la ciutat de Barcelona, cal que la demanda sigui, mínim, de 2 tallers per dia. El preu del taller també inclou la redacció d’un informe de feed-back que recull dades qualitatives i quantitatives del desenvolupament dels tallers.
   
  Per a més informació contacteu amb Bet Canal Salvanyà, responsable del programa educatiu amb perspectiva de gènere de l’Àrea d’Infància i Família al correu bcanal@abd-ong.org o trucant al  932 890 530 o al 610.714.531

Recommended Posts