20190528_Cens-Arrels28.05.2019 | Organitza Arrels Fundació

Arrels Fundació organitza el cens de persones que dormen al carrer a Barcelona la nit del 12 al 13 de juny de 22h a 5h .

Fan falta 700 persones voluntàries majors d’edat que sàpiguen català, castellà, anglès, romanès, marroquí o polonès. Mitjançant enquestes a les persones que dormen al carrer, es busca comptar amb informació qualitativa i útil per afrontar de manera més eficaç la problemàtica del sensellarisme.

L’acció començarà a les 22h amb una formació per a totes les persones participants. A partir de mitjanit i fins a les 5h de la matinada s’anirà en petits grups a recórrer la zona assignada i enquestar les persones que s’hi trobin. L’enquesta està formada per una trentena de preguntes i recull informació sobre la situació de carrer. A més, des de l’any passat, s’ha inclòs un qüestionari d’observació que permet recollir més detalls sobre la persona.

Formulari d’inscripció

 

Viure al carrer a Barcelona

D’altra banda, l’entitat ha editat la guia Viure al carrer a Barcelona, amb consells pràctics i un recull de més de 70 recursos privats i públics on les persones sense llar poden accedir directament.

Les entitats que ho desitgin poden demanar-ne un exemplar gratuït en aquest enllaç.

Recommended Posts