07.05.2013 | El Col·legi de Treball Social de Catalunya i La Confederació, patronal del Tercer Sector, s’han sumat al clam social que alerta dels riscos que pot comportar la nova retallada en dependència anunciada pel Govern espanyol. El Col·legi de Treball Social demana al Govern de la Generalitat i als partits catalans un pacte per garantir el ajuts als afectats per la nova retallada. A través d’una nota de premsa alerta que en les circumstàncies actuals, en què els serveis socials dels municipis i les entitats del tercer sector estan al  límit per  la manca  de recursos i l’increment de la demanda, la desaparició dels ajuts a la dependència comportarien una sobrecàrrega impossible d’assumir. I afegeixen: “la retallada fa témer una possible extinció dels cuidadors familiars, ja molt deteriorada després que el decret de juliol de 2012  suprimís  l’obligació de cotització  a la Seguretat Social per part de l’Estat. Si arran de la nova retallada  la figura del cuidador s’extingís per complet,  les persones —fonamentalment dones— que van  renunciar a la seva feina per cuidar dels seus familiars es quedarien sense cap ingrés,  la qual cosa augmentaria el volum de població en risc d’exclusió”. Per la seva banda, La Confederació adverteix a través d’un comunicat que l’increment del copagament és una mesura inassolible per a molts usuaris i les seves famílies i emplaça els poders públics i els agents socials i econòmics del país a “teixir un pacte per la sostenibilitat dels serveis socials que vetlli per garantir l’atenció a les persones més vulnerables”.

Recommended Posts