29.08.2018 | Nota de premsa de COCARMI

  • En una reunió amb Quim Torra, el COCARMI demana recursos per garantir els drets del col·lectiu en tots els àmbits
  • El sector de la discapacitat reclama al president de la Generalitat un Pacte per a la Discapacitat a Catalunya
  • El comitè sol·licita reprendre les reunions del CODISCAT

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal moviment de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya, va demanar ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, que el Govern treballi per aconseguir un Pacte per a la discapacitat a Catalunya que reflecteixi “un compromís de país per la plena inclusió de les persones amb discapacitat a Catalunya”, segons paraules del president del comitè, Antonio Guillén, en nom de les 700 entitats socials i més de 550.000 persones a les quals representa.

En una reunió de Torra amb diversos representats del comitè, Guillén va dir que aquest pacte ha de ser “un acord social, consensuat i signat pels principals agents institucionals, socials i econòmics del país”. Per al COCARMI, el Pacte ha d’impulsar accions integrals que tinguin en compte el col·lectiu i ha de contribuir a apoderar les persones amb discapacitat i afavorir la seva participació i decisió en tots els camps de la nostra societat.

Així mateix, el comitè va reiterar la demanda de reprendre el més aviat possible les reunions del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) perquè sigui un veritable òrgan consultiu en polítiques de discapacitat. En aquest sentit, el comitè fa seves les recomanacions de Nacions Unides sobre el col·lectiu i reclama: la seva consulta i participació activa, inclosa la dels infants i les dones, a tots els nivells de presa de decisions públiques que els afecten, mecanismes que garanteixin aquesta participació activa, i la implicació de les entitats representatives de la discapacitat en la legislació i disseny de polítiques públiques.

D’altra banda, en la trobada es va demanar que, coincidint amb els actuals moments de recuperació econòmica, es torni als nivells d’inversió social del 2010 i es recuperin les partides pressupostàries adreçades a persones amb discapacitat en els camps laboral, educatiu, sanitari i d’atenció social i que van patir greus retallades durant la crisi. “Aquestes retallades van posar en risc la qualitat dels serveis i van frenar l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat”, va apuntar ahir la vicepresidenta del COCARMI, Rosa Cadenas. Cal, a més, avançar i adaptar a les noves necessitats del col·lectiu l’actual model de concertació social i donar estabilitat a les entitats del sector, que són les que majoritàriament ofereixen aquests serveis assistencials. Només a partir de l’estabilitat s’aconseguirà millorar la qualitat de l’atenció i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Revisar i actualitzar la cartera de serveis socials i crear noves places d’atenció diürna i residencial van ser altres reivindicacions posades ahir sobre la taula.

En la reunió també van participar, per part de COCARMI, Roser Roigé i Raimon Jané (vicepresidents), Mercè Batlle (tresorera) i Pilar Sanjuan i Albert R. Casellas (vocals); a més de representants de les entitats com Àngel Urbina, Manel Eiximenos i Josep Roset.

Recommended Posts