La Comissió Europea obre una convocatòria per subvencionar projectes que promoguin la inclusió de les persones procedents de països no comunitaris als Estats membres de la Unió Europea. Les bases de la convocatòria estableixen quatre línies prioritàries en les quals han de tenir cabuda les propostes presentades: millorar la gestió de la diversitat als barris, millorar la participació dels estrangers en el procés democràtic, millorar les mesures d’integració dirigides a diferents grups d’immigrants i explorar els vincles entre les polítiques d’admissió i els processos d’integració. El termini per presentar els projectes –en qualsevol de les llengües oficials de la UE però preferiblement en anglès o francès- és el 14 de gener de 2011 i s’han de lliurar electrònicament a través del sistema PRIAMOS (previ registre a aquest sistema). S’han habilitat dues adreces de correu electrònic a través de les quals es poden formular dubtes relatius al contingut de les propostes (HOME-INTEGRATION-FUND@ec.europa.eu) i sobre l’ús del sistema PRIAMOS (HOME-JUST-PRIAMOS-USM@ec.europa.eu). +info

Recommended Posts