12.06.2019 | Nota de premsa de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

  • El Tercer Sector Social es reuneix amb Rafael Ribó i el seu equip per abordar l’impacte de la situació d’infrafinançament crònic, després de 10 anys de tarifes públiques congelades
  • La inacció de la Generalitat per millorar el finançament de la xarxa pública de serveis socials té un impacte directe en la qualitat de l’atenció a les persones, en la sostenibilitat del sistema i les condicions laborals de les professionals

L’infrafinançament crònic de la xarxa pública de serveis socials i d’atenció a les persones ha derivat en una situació crítica per a les entitats socials, les professionals del sector i les persones destinatàries dels serveis. La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya ho ha fet saber avui al Síndic de Greuges de Catalunya per l’afectació de la insuficient dotació de recursos en els drets de les persones i li ha demanat que intervingui per assegurar-ne el compliment. Els representants de les entitats socials han recordat les implicacions de la difícil situació que viu el sector: “Ens hi juguem la cohesió social del país perquè estem parlant de l’atenció a les persones vulnerables. No hem d’oblidar que estem parlant d’uns serveis que són de responsabilitat pública i que conformen un dels pilars bàsics del nostre sistema de protecció i provisió de drets universals, juntament amb la salut i l’educació”, ha afirmat Joan Segarra, president de La Confederació.

El finançament de l’Administració per a la provisió de serveis públics en àmbits com la discapacitat, la infància, la salut mental o l’atenció a la gent gran està congelat des de fa deu anys i la inacció dels diferents governs al capdavant de la Generalitat de Catalunya durant aquest període ha tingut un impacte directe en la qualitat de l’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i de les entitats, i les condicions laborals de les professionals. Davant l’increment de la demanda i dels costos per a la prestació dels serveis, La Confederació insisteix que no es pot fer el mateix amb menys recursos i alerta de l’inevitable risc que suposa l’infrafinançament per a la qualitat de l’atenció. L’augment de les llistes d’espera i la disminució del temps que es pot dedicar a cada persona són dues de les conseqüències que pateix directament la ciutadania.

Al llarg d’aquesta ‘dècada perduda’ pel que fa a la dotació pressupostària, les entitats socials han hagut d’assumir els increments de costos derivats de l’IPC, l’IVA, i els convenis laborals, entre altres. Els esforços del sector per mantenir, o fins i tot ampliar, l’abast de l’atenció prestada es tradueixen en l’existència de serveis econòmicament inviables i deficitaris, amb situacions d’inseguretat jurídica evidents. Els professionals pateixen també l’infrafinançament amb l’augment de la pressió assistencial i unes condicions laborals estancades, ja que les entitats no poden oferir millores si no hi ha un compromís ferm de revisió i actualització de tarifes i mòduls per part de l’Administració.

La Confederació manté obert el diàleg amb la Generalitat i està negociant la nova Llei de concertació social que ha de permetre excloure els serveis d’atenció a les persones de les lògiques mercantils inherents a la contractació pública, que ha d’anar necessàriament acompanyada d’un pla de recuperació i millora del finançament del sistema de serveis socials. El proper 5 de juliol s’exposarà la situació al president de la Generalitat, Joaquim Torra, amb qui representants de La Confederació mantindran una reunió per abordar específicament aquesta qüestió amb la confiança d’assolir compromisos concrets que permetin revertir la situació.

La Sindicatura de Greuges de Catalunya s’ha posat a disposició de La Confederació per seguir aprofundint i establir les sinèrgies necessàries per assegurar el compliment dels drets socials de la ciutadania. En aquesta línia, s’ha obert una via de treball conjunt i ambdues institucions s’han emplaçat a una nova trobada després de l’estiu.

Recommended Posts