La Federació d’Associacions de Veïns i Barris de Catalunya (FAVBC) organitza un congrés internacional sobre ‘Polítiques socials, ocupacionals i d’habitatge: nous reptes davant la crisi’, que tindrà lloc del 15 al 18 de juny a Castelldefels. La trobada coincideix amb les XVI Jornades de la FAVBC i té l’objectiu de reunir especialistes, tècnics, polítics i veïns per tal d’aportar propostes de futur entorn a les dues problemàtiques de l’habitatge i les polítiques socials en l’actual context de crisi internacional.

Recommended Posts