ESCAT16.05.2017 | El passat 2 de maig es va constituir l’associació Economia Social Catalunya (ESCAT), impulsada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social i la Federació de Mutualitats de Catalunya.

Durant l’assemblea constituent, celebrada el dimarts, 2 de maig, els representants de les entitats fundadores van aprovar els estatuts socials que han de regir a l’organització, així com l’elecció de la Junta Directiva pels propers 4 anys, que queda de la manera següent:

  • La Confederació de Cooperatives de Catalunya assumeix la presidència, a través del seu representant legal Perfecto Alonso.
  • La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, representada pel Sr. Joan Segarra, assumeix la secretaria.
  • Les vocalies, estan representades per la Taula del Tercer Sector Social, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través d’Oriol Illa, Jordi Busquet i Alfonso Bolado, respectivament.

Els objectius fundacionals d’Economia Social Catalunya són: la visualització de l’economia social, sumant a l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat, enlloc del capital; la projecció dels valors propis de l’economia social i generació de discurs col·lectiu cap a la societat catalana; la incidència política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social i, per últim, la promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social a Catalunya.

Se’n farà una presentació pública el proper mes de juny.

Recommended Posts