25.10.2022 | Convocatòria de Fundació “la Caixa”

La Convocatòria Social Catalunya 2022 de la Fundació “la Caixa” té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a Catalunya per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

El termini de presentació de projectes estarà obert entre el 4 d’octubre de 2022, a les 12 h, i el 27 d’octubre de 2022, a les 17 h.

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats que s’indiquen als seus estatuts, consti explícitament com el seu objectiu principal l’interès social o la cohesió social.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

Aquestes entitats han d’estar inscrites en el Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en aquesta comunitat.

Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les convocatòries 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa”. Per fer-ho, hauran de justificar que han fet una despesa equivalent al 50 % de l’ajut i presentar un informe de l’estat del projecte.

La convocatòria inclou sis àmbits d’actuació:

  1. Gent gran i reptes derivats de l’envelliment

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental

  3. Humanització de la salut

  4. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

  5. Inserció sociolaboral

  6. Interculturalitat i acció social

Bases de la convocatòria i més informació a la pàgina web de la convocatòria. 

Recommended Posts