Pròximes convocatòries d’ajuts i subvecnions en l’àmbit de l’exclusió social:

  • El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat ha publicat les bases reguladores de la convocatòria de subvecnions per a la realització de programes de cooperació i voluntaruat social amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • L’associació AXA de Todo Corazón obre una convocatòria d’ajuda a projectes solidaris d’entitats sense ànim de lucre centrats en la millora de les condicions de vida dels infants, les dones maltractades, les persones amb discapacitat o les persones en risc d’exclusió social. Els projectes seleccionats rebran una dotació d’entre 3.000 i 10.000 euros. El termini de sol·licitud finalitza el divendres 20 de maig.
  • L’Obra Social de La Fundació “La Caixa” ja ha fet públiques les bases de la Convocatòria 2011 per a entitats socials. Es dirigeix a projectes d’acció social en els àmbits socioeducatiu i sociosanitari i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el diumenge 29 de maig.
  • La Fundació Agrupació Mútua dóna suport a entitats socials que realitzin projectes d’intervenció relacionats amb la gent gran, la infància o les persones amb discapacitat a través de tres convocatòries generals d’ajuts. El termini d’entrega de les sol·licituds finalitza el dimarts 31 de maig.
  • L’Institut Català de les Dones ja ha fet pública la convocatòria de subvencions a entitats que realitzen projectes per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, el termini finalitza el divendres 3 de juny.

Recommended Posts