Ja hi ha data de presentació de l’Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya, que tindrà lloc en el marc del III Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya dels dies 24 i 25 de març de 2011. La publicació del 2011 representa una continuïtat de l’Anuari publicat el 2009 per l’Observatori del Tercer Sector i la Taula d’entitats del Tercer Sector. D’aquesta manera es pretén aportar biennalment una visió global i actualitzada de la situació de les entitats del sector social català. La publicació també ha de permetre donar visibilitat col·lectiva a la feina que realitzen les entitats socials amb els col·lectius en situació o risc d’exclusió social. En l’Anuari 2011 hi han participat prop de 300 persones i la recerca que es realitza amb una metodologia qualitativa, s’han realitzat vint grups de discussió. El treball de camp s’ha dut a terme durant quatre mesos i s’ha recollit informació sobre els principals reptes, encerts i dificultats de les entitats socials, entre d’altres. En aquests moments ja ha finalitzat l’anàlisi de la informació recollida i ja s’està redactant el projecte.

L’Observatori i la Taula del Tercer Sector ja han avançat alguns dels aspectes en els quals han incidit les entitats durant el treball de camp i que es detallaran a la publicació. Garantir la continuïtat de les activitats que realitzen les entitats i l’optimització del funcionament i la utilització de les eines de gestió són algunes de les preocupacions de les organitzacions socials. Les entitats també han incidit en la diversificació del finançament per tal d’aconseguir estabilitat econòmica, com afrontar les noves tendències de la prestació de serveis, millorar la qualitat de les condicions laborals del sector i, entre d’altres, el rol d’incidència com a element identitari.

Recommended Posts