Presentació de l'estudi d'usos del temps15.11.2016 | Nota de premsa de la Xarxa DDiPAS

Conclusions de l’estudi | Estudi complet

• DDiPAS considera fonamental la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels usos del temps a les organitzacions del tercer sector.
• L’estudi ‘Gestió del temps a les entitats socials: situació actual, reptes i dificultats’ mostra que la visibilització de les tasques de cura és cabdal per a avançar cap a organitzacions més sostenibles i igualitàries.

La transformació radical del repartiment tradicional de les tasques de cura i la coresponsabilitat són indestriables de l’aplicació de noves mesures de gestió del temps cap a unes organitzacions socials eficaces, sostenibles i igualitàries. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi ‘Gestió del temps a les entitats socials: situació actual, reptes i dificultats’, presentat avui per la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social i que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

L’estudi fa palès que els professionals del tercer sector amb càrrecs directius i els homes tenen una millor percepció de l’accés a les mesures de conciliació i gestió satisfactòria del temps que les persones amb càrrecs tècnics, i que les dones d’aquesta darrera categoria laboral són les que “perceben més la sobrecàrrega del seu temps”, tal com ha remarcat Fina Rubio, presidenta de DDiPAS. Gemma Altell, membre de la junta de govern de l’entitat, ha enumerat alguns dels elements de la cultura laboral que representen un entrebanc per al canvi de paradigma: “la cultura de la presencialitat, la sobrevaloració de l’entrega i la disponibilitat, i l’allargament de la jornada i les hores extraordinàries, entre altres”.

Jordi Via, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, ha destacat la importància d’estudis com aquest per dirigir-se cap a “un model socioeconòmic plural, que generi excedents socials”. Per la seva banda, Sara Berbel, gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona, ha fet èmfasi en el concepte d’organitzacions sostenibles, no només en el sentit econòmic o mediambiental, sinó en aquelles que implementen mesures de gestió equitativa del temps i tenen en compte la perspectiva de gènere, i ha recordat que la distribució igualitària del temps és un dret de ciutadania.

Una dificultat objectiva de les entitats és la doble necessitat de donar resposta a l’atenció de les persones usuàries i gestionar satisfactòriament els temps de treball del personal contractat. En aquest sentit, Maribel Càrdenas membre de la junta de DDiPAS, ha destacat que “cal repensar com es gestionen els serveis socials” per implementar noves mesures d’organització del temps.

La Xarxa DDiPAS continuarà treballant en la sensibilització dins l’àmbit dels usos del temps al tercer sector i aportant la visió de gènere als processos de reforma horària que ja estan en marxa.

Recommended Posts