La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona cerca voluntaris que vulguin participar en la Diagnosi de persones al carrer 2011, un recompte de persones sense llar que es durà a terme la nit del proper dimarts 8 de novembre. L’objectiu és recollir informació per a elaborar un informe sobre l’evolució del sensellarisme que es basarà en el contrast amb les dades obtingudes en una acció similar l’any 2008. Per tal de formar part de l’equip de voluntaris és necessari enviar un correu electrònic a coordinacio@diagnosi2011.org.

Recommended Posts