20.02.2017 | La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicat el Dictamen 2017 sobre l’estat del sistema d’ajut a la dependència amb dades tan contundents com que 90 dependents moren cada dia sense rebre les prestacions o serveis als quals tenen dret. Segons aquesta organització, 1.213.873 persones tenen reconeguda la seva situació de dependència arreu de l’Estat (el 2,6% de la població), però només 865.564 estan sent ateses pel sistema, mentre que 348.309 (el 29%) romanen en llista d’espera.

El finançament està molt lluny de la previsió que es repartís al 50% entre el govern central i les comunitats autònomes: l’Estat està aportant el 18% de la despesa, mentre que els governs autonòmics es fan càrrec del 82% restant. La retallada acumulada per part del govern espanyol des de 2012 ascendeix a 3.672,2 milions d’euros. Si es cobrís tota la demanda existent (les gairebé 350.000 persones en espera), es generarien més de 90.000 llocs de treball directes.

Malgrat aquestes dades, 2016 confirma la recuperació del Sistema d’Atenció a la Dependència iniciada el 2015 gràcies a “la sensibilitat dels nous governs autonòmics i  a la incorporació dels dependents moderats al juliol de 2015”, segons els autors de l’estudi. Els beneficiaris s’han incrementat en 69.455 persones aquest darrer any (+8,7%), però a aquest ritme es trigaria cinc anys a atendre l’actual llista d’espera i en els darrers cinc n’han mort més de 150.000 sense rebre les prestacions o els serveis que els havien estat reconeguts.

L’informe denuncia que “es mantenen gravíssimes desigualtats entre territoris”, tant pel que fa a la cobertura com en termes de models de gestió. Catalunya és una de les nou comunitats que suspenen segons l’escala de valoració de l’Observatorio de la Dependencia, amb un 3,9 sobre 10. | XVII Dictamen de l’Observatorio de la Dependencia

Recommended Posts