22.02.2013 | Coincidint amb la celebració del debat sobre l’Estat de la Nació al Congrés dels Diputats, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha presentat als grups parlamentaris un Pla de rescat a les persones i famílies que inclou mesures urgents de protecció social bàsica, canvis normatius per garantir el sanejament econòmic de les persones sobreendeutades, el manteniment de la protecció que garanteix la Llei de la Dependència i el reforç del sistema de protecció social. La proposta, que requereix una dotació mínima de 10 milions d’euros anuals per al seu desenvolupament, forma part d’un ocument de propostes més ampli que inclou les conclusions del debat sobre l’Estat Social de la Nació realitzat l’any passat amb una àmplia participació ciutadana.

Recommended Posts