15.11.2017 | Nota de premsa de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social

  • La Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social reivindica l’equitat de gènere com a objectiu transversal dels 17 ODS si realment es vol transformar en món
  • La corresponsabilitat en les cures segueix sent una assignatura pendent per a la societat i per a les polítiques públiques

En el marc del cinquè Diàleg DDiPAS ‘Equitat de gènere i treball digne. La contribució de les polítiques públiques als Objectius de Desenvolupament Sostenible’Mireia Mata, directora de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Emília Pallàs, directora executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa i Sílvia Aldavert, coordinadora del Grup ODS del Consell Nacional de Dones de Catalunya, han parlat sobre l’estat dels ODS 5 (igualtat de gènere) i 8 (treball digne) a nivell català.

Esther Juan, membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social i moderadora de l’acte, ha donat inici a la trobada recordant que ja fa dos anys de la implementació dels 17 ODS a l’agenda mundial. Espanya n’haurà de retre comptes l’estiu del 2018 i sembla que no s’han pres prou mesures per fer-los efectius.

Els ODS representen un nou paradigma pel que fa a la superació del món dividit en Nord i Sud, i a la seva articulació i elaboració de manera ‘participativa’ amb els agents principals de coproducció, disseny i seguiment de polítiques públiques, tal com ha apuntat Aldavert. Tanmateix, l’ODS 5 no reconeix explícitament els Drets Humans de les dones. Això fa que aquests indicadors que, en teoria, han de permetre millorar situació de les dones al món, no incloguin el més bàsic perquè “en els processos de negociació, els drets sexuals i reproductius són les primeres monedes de canvi”. La vinculació d’aquests drets als 17 ODS és una de les reivindicacions de l’Agenda 2030 Feminista.

Partint de l’equitat de gènere com a objectiu transversal a tots els altres, Mireia Mata ha exposat el compromís de la Generalitat amb els ODS mitjançant el seu Pla de Govern. Així mateix, ha recordat la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, la qual “si s’apliqués fil per randa, seríem un dels països més avançats del món en igualtat efectiva”. Pallàs, per la seva banda, ha parlat de com l’Ajuntament de Barcelona treballa de manera transversal, articulant les polítiques d’ocupació i d’equitat de gènere amb la resta de plans i estratègies municipals. Alhora, ha destacat les accions específiques preses com el Pla estratègic contra la feminització de la pobresa iniciat el 2016, el Pla de Justícia de Gènere i les mesures per democratitzar la cura. En aquest sentit, Mata ha recordat que la realitat quotidiana té una cara A, on es troba el món empresarial (bretxa salarial del 26%; 70-80% de contractes a temps parcial no desitjats i de dones; espais de presa de decisions amb un 15-20% de dones); i una cara B, on es troba el món de les cures (feina no visible, no reconeguda, no valorada i no retribuïda). Aquesta divisió no està plantejada ni com a Govern ni com a societat, de manera que la corresponsabilitat dels usos del temps segueix sent una assignatura pendent. Aldavert ha apuntat que, davant la manca de compromís per reduir o redistribuir el treball domèstic i de cura, “l’única solució possible és generar estratègies i aliances feministes”

Recommended Posts