29.05.2014 | L’EAPN (European Anti Poverty Network) ha emès un comunicat denunciant els retocs estadístics de l’informe publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre l’Enquesta de Qualitat de Vida. L’informe anunciava que “en l’últim any la població en risc de pobresa ha disminuït al 20,4%, en front al 20,8% de l’any anterior”, un titular que, segons l’EAPN, amaga dues “distorsions”.

En primer lloc l’anomenat “efecte estadístic” de l’indicador de pobresa relativa, calculada respecte un nivell de renda mitjana per llar que no ha deixat de caure des de 2008: “Com menys guanyem, com més pobres siguem, menor percentatge de «pobresa relativa» hi haurà. Aquelles persones que tenen ingressos fixes, com jubilats i jubilades, amb llars «teòricament» unipersonals, han anat «quedant per sobre» d’aquest llindar, encara que sigui per pocs euros. Amb aquest càlcul, el 2009, el 23,8% de les persones grans estaven en pobresa relativa i ¡avui… només representen el 12,7%!”

La segona distorsió que menciona l’EAPN és el “canvi en la metodologia de càlcul”, utilitzant dades d’hisenda i de la seguretat social en comptes de dades específiques per a aquesta estadística. Aquest canvi metodològic “no només fa que les dades no siguin comparables amb les de la pròpia Enquesta de Qualitat de Vida [d’anys anteriors], sinó amb les de la resta de la Unió Europea (que no segueixen aquest criteri).

Llegir el comunicat de l’EAPN

Recommended Posts