La Xarxa Europea de lluita Contra la Pobresa (EAPN) creu que “Europa necessita un nou cor” perquè, de moment, està fracassant a l’hora d’adoptar mesures solidàries que protegeixin la gent en lloc dels mercats. En vista de les respostes que estan donant els governs europeus a la crisi, l’última assemblea de la Xarxa s’ha tancat amb un advertiment: si Europa no aposta pels ‘Estats de benestar’, no comptarà amb el suport dels ciutadans.

El president de l’EAPN, Ludo Horemans, denuncia que “els plans de rescat estan agreujant la pobresa de la gent i amenacen la cohesió, alhora que reforcen el domini dels mercats financers i de les agències especulatives. La UE i els Estats membres avalen programes d’austeritat insostenibles mentre refusen reiteradament la imposició de disciplina econòmica i responsabilitat financera als sistemes comercials especulatius i avariciosos que van provocar la crisi”.

La plataforma de lluita contra la pobresa no accepta que no hi hagi alternatives a les “draconianes mesures d’austeritat” i planteja les següents demandes als dirigents dels països de la UE:

1. Situar el desenvolupament social i sostenible, la solidaritat i el respecte pels Drets Humans al centre de la resposta de la UE a la crisi.

2. Demostrar que l’objectiu de reducció de la pobresa adoptat al Consell del juny de 2010 és un compromís real.

3. Defensar i promoure l’Estat de benestar’ i els drets socials.

4. Defensar els serveis públics (salut, aigua, transport, serveis socials) com a drets fonamentals.

5. Reforçar l’economia real i donar suport a l’economia social.

6. Frenar i regular el destructiu sistema de l’especulació comercial.

7. Combatre l’evasió d’impostos, incloent en les mesures per evitar-la l’abolició dels paradisos fiscals i una major cooperació contra el crim organitzat.

8. Crear les condicions perquè els Estats membres, i especialment aquells subjectes a acords financers amb la UE/FMI , puguin rebre préstecs amb uns interessos raonables.

9. Promoure i implementar mesures que redueixin la desigualtat en els ingressos i en els recursos.

 

Recommended Posts