Les organitzacions signants de la declaració ‘NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR’ considerem que la lluita contra la pobresa i l’exclusió social no és una prioritat per al Govern de la Generalitat, tal com es fa evident en el projecte de pressupostos 2011. Les propostes d’esmenes presentades per la plataforma inclouen alguns dels aspectes que posen de manifest aquesta manca de compromís amb les reivindicacions del sector de l’atenció a les persones més vulnerables.

El Govern pretén implementar mesures que, en lloc de combatre la pobresa, en generarien més i agreujarien l’existent.  Les restriccions en l’accés a la Renda Mínima d’Inserció en són un bon exemple: l’enduriment dels requisits per gaudir del dret a aquesta prestació resulta del tot inassumible en el context actual, marcat per l’increment de la pobresa i l’augment de famílies i persones en situació de màxima vulnerabilitat.

La dràstica retallada de la partida destinada a habitatges d’inclusió, que passaria de més de dos milions d’euros el 2010 a 900.000 euros el 2011, també suposaria un factor de risc afegit per a moltes persones vulnerables, ja que frenaria el desplegament de la xarxa. També en el terreny de l’habitatge, la reducció dels ajuts al lloguer reflecteix el viratge antisocial; a banda de no haver-se obert la convocatòria 2011, el requisit d’acreditar dos anys de residència continuada a Catalunya deixaria desateses nombroses famílies en situació de vulnerabilitat.

Per altra banda, malgrat l’alarmant índex de pobresa infantil que provoca la difícil situació econòmica que travessen cada vegada més llars catalanes, el pressupost del Govern preveu reduir les beques i ajudes de menjador escolar de 51 milions d’euros el 2010 a 26,7 milions el 2011. Una retallada que posaria en risc dret subjectiu dels infants a l’alimentació. I un altre col·lectiu vulnerable que es veuria afectat pels plans de l’Executiu és el de les persones amb discapacitat, que podrien perdre l’ajut  per a l’adquisició de vehicles adaptats i veure reduïdes les ajudes tècniques a les quals poden optar.

Davant aquestes mostres de la manca de sensibilitat del Govern  vers les persones en situació de pobresa o en risc d’exclusió social, la plataforma NI UN PAS ENRERE! reitera la seva oposició a acceptar cap retallada que perjudiqui l’atenció a les persones més vulnerables, tant si es tracta de repercussions econòmiques com si es tracta de rebaixes qualitatives o de restriccions en l’accés als serveis i les prestacions de caràcter públic. La plataforma mirarà d’evitar que prosperin les mesures que puguin dificultar la construcció de l’Estat de Benestar i plantejarà alternatives que, en lloc de generar més pobresa i exclusió social, garanteixin el  compliment dels drets de ciutadania reconeguts per llei.

Descarrega la nota de premsa de la plataforma NI UN PAS ENRERE (pdf)

Recommended Posts