Reproducció íntegra del comunicat del CEESC | PDF

Davant de la polèmica sorgida arran de la declaració del Consorci de la Seu d’Urgell d’exigir una “contraprestació de caràcter social” als ciutadans que rebin una ajuda econòmica dels serveis socials, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya vol manifestar:

Que comparteix la concepció del ciutadà com a subjecte de drets i deures. En aquest sentit, s’entén que l’Administració pugui ajudar econòmicament el ciutadà i, alhora, demandar-li unes responsabilitats.

Que entén que qualsevol activitat exigible al ciutadà en relació amb una ajuda econòmica a la qual té dret, ha de tenir relació directa amb els motius pels quals la persona necessita aquesta ajuda econòmica. Són, en tot cas, els tècnics de serveis socials (educador/a social i treballador/a social) els que elaboren, conjuntament amb l’usuari/a, els plans de treball individualitzats.

Que són els professionals els que proposen les mesures socials i educatives que poden ajudar la persona a millorar la seva situació i els que han de considerar si aquestes mesures han d’estar lligades al cobrament d’una prestació concreta. També és fonamental el criteri dels tècnics en la valoració de què cal fer quan es detecta que un usuari/a comet una utilització irresponsable o abusiva dels recursos municipals.

Que si les “contraprestacions de caràcter social” no tenen cap relació amb la demanda que el ciutadà planteja o s’exigeixen al marge del que el professional recomana en el seu pla de treball, la contraprestació pot convertir-se en un càstig afegit.

Que estem en un moment de crisi econòmica gravíssima i amb uns índexs d’atur insuportables per a la població. És normal que les demandes d’ajuda per cobrir necessitats bàsiques hagin augmentat. És moment d’exigir a les administracions que siguin sensibles en aquest aspecte i que entenguin que les partides econòmiques de serveis socials dels seus ajuntaments hauran d’augmentar per cobrir aquestes necessitats.

Que l’esmentat manifest no és incompatible amb què l’Administració exigeixi determinades responsabilitats als seus ciutadans, ni més ni menys que el que ja es venia fent abans de la crisi. En tot cas, però, hauríem d’evitar els judicis de valor cap a les persones més vulnerables del sistema, en aquests moments tan difícils, i també la imposició de mesures que semblen més dirigides a disminuir la despesa que a afavorir la inclusió social.

Junta de Govern del CEESC, setembre 2012.

 

Recommended Posts