Opinió Toni Codina sobre la futura agència de protecció social28.07.2016 | ‘Eficiència en la protecció social’, article de Toni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Social.cat.

La futura Agència Catalana de Protecció Social és un avenç necessari per millorar la gestió de les prestacions socials. Catalunya té 169 prestacions econòmiques i de serveis, el 60% competència de la Generalitat.

El Parlament de Catalunya aprova aquesta setmana, amb tota seguretat, l’inici de la tramitació de la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social. L’objectiu principal d’aquesta futura llei, el de crear un organisme que centralitzi el conjunt de les prestacions socials sota competència de la Generalitat, ha estat una reivindicació constant de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social. Concretament, en el document de propostes per a les darreres eleccions al Parlament del 27 de Setembre es recollia en el punt 11è la “Creació d’un únic òrgan gestor de les prestacions socials orientades a la inclusió social i laboral”.

I és que la llei de serveis socials aprovada ara fa gairebé 10 anys ja preveia la constitució d’aquest organisme, que ha de suposar una millora en el sistema de protecció social a Catalunya a través de la coordinació i la gestió de les prestacions econòmiques i de serveis. La futura Agència Catalana de Protecció Social ha de vetllar per garantir una major eficiència en la prestació d’aquest tipus de polítiques així com la implicació i participació dels principals agents econòmics i socials.

El fet que s’hagi obert el debat parlamentari sobre la necessitat de donar passos en ferm en aquesta direcció, amb la presentació de dos articulats diferents, indica la transcendència que suposa per al conjunt de la ciutadania la creació d’eines que ajudin a enfortir els drets socials.

Recommended Posts