Grup promotor ILP Habitatge26.01.2016 |El grup promotor de la ILP contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica ha adreçat una carta a l’actual president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, per recordar-li la urgència de l’aplicació de la llei 24/2015, fruit d’aquesta ILP, i que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 29 de juliol passat.

Entre les mesures urgents que caldria implementar, previstes dins la llei, apunten al desenvolupament d’un reglament de segona oportunitat per les unitats familiars sobreendeutades; la cessió per l’ús social del parc d’habitatge buit en propietat d’entitats bancàries i la sanció en cas de no compliment; la signatura de convenis amb empreses de subministraments per pal·liar la pobresa energètica; i la dotació de recursos necessaris dins els pressupostos de la Generalitat per tal de garantir el dret a l’habitatge. I conclouen:

El nou govern i el nou Parlament han de tenir com a prioritat aturar i revertir l’emergència habitacional i la pobresa energètica a Catalunya. Tenim una eina potentíssima per aconseguir-ho: la Llei 24/2015.”

Podeu llegir el text íntegre de la carta aquí. Les xarxes socials s’han fet ressò d’aquesta iniciativa sota l’etiqueta #CartaAPuigdemont.

El grup promotor de la ILP d’habitatge està format per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC.

Recommended Posts