22.04.2013 | Després que el Partit Popular aprovés en solitari la setmana passada al Congrés un projecte de llei de reforma hipotecària que no recull en absolut les demandes de la ILP per la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social–entre elles ECAS a través de la Taula del Tercer Sector–, el grup promotor de la mateixa ha decidit retirar-la simbòlicament per evitar que es desvirtui. El comunicat denuncia “la voluntat del PP d’aprofitar la tramitació parlamentària de la ILP per desvirtuar les propostes d’aquesta iniciativa ciutadana” i afirma que “la proposta del PP suposa una burla als interessos de les persones afectades per processos d’execució hipotecària i a la societat”.

 

Recommended Posts