17.03.2020 | Nota de premsa de La Taula d’entitats del Tercer Sector i La Confederació

El Tercer Sector Social manté el seu compromís amb el Govern per donar resposta a l’emergència causada pel coronavirus però, a la vegada, demana a l’executiu català que proporcioni el material de seguretat i prevenció que necessita per no posar en risc ni les persones en situació de vulnerabilitat a les quals les entitats socials continuen atenent durant la crisi ni als i les professionals del sector que segueixen oferint suports a aquests col·lectius (gent gran, persones amb discapacitat i infància, entre altres), alguns dels quals -com el de la gent gran- que és especialment fràgil davant un possible contagi.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya entenen les dificultats que implica la gestió d’una emergència d’aquesta magnitud i estan disposades a seguir col·laborant plegades en tot el que calgui, tant amb les diverses Administracions com amb els serveis d’emergències, com han fet fins ara. Tot i això, les dues organitzacions representatives del tercer sector es mostren molt preocupades per les condicions a les quals s’han d’afrontar els i les treballadores de les entitats socials i pel perill que implica per a les mateixes persones ateses.

La Taula i la Confederació demanen al Govern comptar amb el material dels Equips de Protecció Individuals i altres materials bàsics, indispensables en les cures a les persones. Sobretot són necessaris per als professionals que estan en els serveis d’atenció domiciliària (per fer cures, higiene, canvis posturals a persones amb dependència, etc.), serveis residencials (llars residències, residències i pisos amb suport) i els residencials d’atenció i protecció a la infància i l’adolescència, entre altres.

Mesures anunciades pel Govern català i central

Junt amb aquesta crida urgent, la Taula del Tercer Sector i la Confederació, a l’espera de poder analitzar amb més detall el Reial Decret aprovat avui, valoren positivament les noves mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat i del Govern de l’Estat com un pas endavant per minimitzar l’impacte de la crisi. Necessitem blindar l’atenció a les persones més vulnerables, assegurar al màxim el manteniment de l’ocupació i garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats socials del país. Confiem que les mesures anunciades contribueixin a avançar en la gestió de l’emergència i reclamem que aquestes es puguin anar concretant també en l’àmbit local, de qui depenen gran nombre d’activitats, projectes i serveis socials.

Recommended Posts