21.05.2019 | Nota de premsa de La Confederació Empresarial del Tercer Sector

 • La Confederació reivindica el valor d’aportació, expertesa i solvència de la iniciativa social en la gestió d’aquesta tipologia de serveis i recorda que en molts casos s’han impulsat des de la mateixa societat civil organitzada per donar resposta a les necessitats socials del territori
 • El Tercer Sector Social defensa la titularitat pública dels serveis que gestiona i insisteix que externalitzar no és privatitzar: la vocació de servei públic es manté i garanteix la preponderància de l’interès general
 • Per millorar les condicions laborals dels professionals cal assegurar unes dotacions pressupostàries que permetin generar ocupació de qualitat, apostant de manera clara per l’equiparació de les condicions entre els treballadors del sector públic i els del tercer sector social

Barcelona, 21 de maig de 2019

Arran de l’anunci de municipalització del servei A partir del carrer i del 10% de del Servei d’Atenció Domiciliària per part del govern municipal de Barcelona, des de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya – i en representació del conjunt del sector– es fer públiques les següents consideracions:

 • Preocupa enormement que, a una setmana de les eleccions municipals, de forma unilateral i sense diàleg amb el sector, es decideixi fer un canvi de model de gestió d’uns serveis tan sensibles i complexos com aquests sense aprofundir en les conseqüències i impacte en el Tercer Sector i el conjunt de l’Economia Social de la ciutat.
 • Tal com s’ha expressat en diverses ocasions, el Tercer Sector aposta per un model de col·laboració público-social i entén que la política no s’acaba en les institucions, ni l’atenció a la ciutadania es limita a allò que fan les administracions exercint les seves competències i responsabilitats. La Confederació creu fermament en el valor d’aportació, expertesa i solvència de la iniciativa social en la gestió d’aquesta tipologia de serveis, i demana no oblidar que, en molts casos, es tracta de serveis impulsats des de la mateixa societat civil organitzada per donar resposta a les necessitats socials del territori.
 • El Tercer Sector Social sempre ha defensat la titularitat pública dels serveis que gestiona, i per això afirma amb contundència que externalitzar no és el mateix que privatitzar. L’externalització, especialment aquella que compta amb l’aliança amb el Tercer Sector Social, garanteix a través de la vocació de servei públic i el sense afany de lucre la preponderància de l’interès general per sobre de l’interès particular d’accionistes i inversors.
 • La Confederació comparteix –i no es cansarà mai de denunciar– que les lògiques inherents a la contractació pública han comportat una constant devaluació dels serveis d’atenció a les persones i n’han propiciat una progressiva mercantilització (criteris economicistes, baixes temeràries, subhastes econòmiques, etc.). Però és l’Administració qui té a les seves mans utilitzar tots els instruments que li ofereix la Llei per minimitzar els efectes perversos de la contractació pública i en cap cas ha de renunciar a la seva responsabilitat de control en l’execució dels serveis.
 • Si l’objectiu d’aquestes mesures és tenir un major control sobre els serveis de titularitat pública, i garantir-ne la qualitat, per primera vegada tenim una Llei de Contractes que ofereix un ampli marge de maniobra per introduir aspectes socials i prioritzar la qualitat per sobre de consideracions merament econòmiques; incloent també la possibilitat d’organitzar els serveis socials al marge de la contractació pública, mitjançant fórmules no contractuals com la concertació social que s’està proposant des de La Confederació: una acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre que asseguri l’eficiència dels recursos públics i el màxim retorn social.

[Veure la proposta legislativa per una gestió de serveis públics d’atenció a les persones a través de la iniciativa social sense afany de lucre]

 

 • El Tercer Sector Social no està en absolut d’acord amb l’argument que la municipalització representarà una millora directa en la qualitat dels serveis. Cal analitzar aquesta afirmació detalladament en termes de costos-beneficis i, en tot cas, si del que es tracta és de millorar les condicions laborals dels professionals, és precisament La Confederació qui fa temps que reclama a l’Ajuntament de Barcelona una contractació pública que vetlli tant per la qualitat dels serveis com per garantir unes condicions laborals dignes. I això només serà possible assegurant dotacions pressupostàries que permetin una gestió i ocupació de qualitat. De la mateixa manera, afirmar que la gestió funcionarial millora la qualitat del servei és menystenir la tasca de milers de professionals del sector que dia a dia treballen per millorar la qualitat de vida de les persones. En tot cas, el que caldria és una aposta clara i decidida perquè les seves condicions s’equiparin a les d’altres professionals que són contractades directament per l’administració (a igual feina, igual salari).
 • Sobre l’anunci de municipalització d’una part del Servei d’Atenció Domiciliària a través d’un consorci públic, La Confederació vol deixar clar que no és cert  que aquesta mesura suposi una millora en les condicions laborals de les professionals. Les treballadores que assumeixi el consorci estaran sota el mateix conveni col·lectiu que apliquen actualment les entitats proveïdores del servei. En aquest sentit, denuncia que s’utilitzin arguments falsos en una qüestió tant sensible com aquesta.
 • Aquest cas de traspàs de la gestió a un consorci o entitat pública no és aïllat. El Tercer Sector Social s’oposa frontalment a aquest model perquè posa en risc l’activitat del sector sota dubtosos missatges de beneficis de la municipalització. Cal dir que no és el mateix internalitzar un servei amb mitjans propis (i per tant assumir com a personal públic els professionals implicats) que traspassar-ne la gestió a un ens que malgrat ser públic no suposa una garantia de millora de les condicions laborals.
 • Finalment, La Confederació observa amb preocupació i sorpresa aquestes mesures que contradiuen les polítiques de foment de l’Economia Social i Solidària que el Consistori ha vingut desenvolupant amb fermesa i encert durant tot el mandat. Unes polítiques que han comptat amb la  col·laboració activa i constant del conjunt del Tercer Sector Social.

Recommended Posts