29.01.2015 | Nota de premsa dels Col·legis professionals de Treball Social, Psicologia i Educadores i Educadors Socials

  • Treballadors socials, educadors socials, psicòlegs, pedagogs, politòlegs i sociòlegs debaten el 30 de gener a Barcelona sobre ‘El futur dels serveis socials municipals davant la reforma de l’administració local’
  • Prop de 3.000 municipis de tot l’Estat han presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la llei del PP per invasió de competències
  • A Catalunya la campanya de mocions d’ajuntaments impulsada pels col·legis professionals compta amb el suport de l’ACM i la FMC

Els professionals de l’àmbit social fan una crida a reforçar el front comú amb els representants polítics contra la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), aprovada pel Govern del PP i pendent d’un recurs de prop 3.000 municipis de tot l’Estat per invasió de competències admès a tràmit pel Tribunal Constitucional. A Catalunya, la campanya impulsada el juliol de 2013 pels col·legis de treballadores socials, educadores socials, psicòlegs, pedagogs, politòlegs i sociòlegs perquè els plens municipals presentessin una moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat enmans dels municipis i els consellscomarcalscompta amb el suport de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i tant el Parlament com el Govern de la Generalitat han presentat també recurs davant el TC junt amb els parlaments d’Extremadura i Navarra i els governs autonòmics d’Andalusia, Astúries i Canàries.

La jornada sobre ‘El futur dels serveis socials municipals davant la reforma de l’administració local’ que tindrà lloc demà a la tarda a Barcelona pretén avaluar l’impacte de la llei i debatre les propostes que s’elevaran a les diferents instàncies polítiques per frenar i revertir el desplegament de la LRSAL. Malgrat que l’aplicació als serveis socials s’ha posposat fins al 31 de desembre de 2015, els professionals estan detectant mesures restrictives i suspensió de concursos per part de determinats ajuntaments en previsió de la plena entrada en vigor.

El desmantellament del model de serveis socials construït des dels anys 80 que suposa la LRSAL és un atac al municipalisme i a la garantia dels drets individuals i col·lectius que, sumat a les successives retallades dels darrers anys al sistema de protecció social, tindria uns efectes devastadors en l’atenció a la ciutadania i, en especial, a les persones més vulnerables. La transferència dels serveis socials bàsics a les comunitats autònomes i les diputacions supeditarà l’atenció a la disponibilitat pressupostària, i els municipis veuran reduïda la seva competència a situacions d’emergència i exclusió social, amb el retrocés i retorn als paràmetres de la beneficència que això significa.

Els professionals reclamen compromís polític i implicació dels poders locals i autonòmics per mantenir els serveis socials de proximitat, i apel·len als principis d’autonomia local, subsidiarietat i equitat per no posar en perill el model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida”, tal com recull la moció dels ajuntaments. A més, la jornada dóna continuïtat als debats plantejats al Congrés de Serveis Socials Bàsicscelebrat recentment, on els col·legis organitzadors –Treball Social, Educadores i Educadors Socials i Psicologia— van constatar la necessitat de millorar la resposta a la ciutadania en un moment d’increment de la demanda i reducció dels recursos per fer-hi front.

Nota de premsa en PDF

Recommended Posts