14.05.2020 | Nota de premsa de Càritas Barcelona

  • Les Càritas parroquials estan distribuint aliments a més de 9.500 llars
  • El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, adverteix que s’han triplicat les famílies que s’acosten per primera vegada a Càritas o que retornen després d’un període en que ja no necessitaven ajuda
  • Càritas Diocesana de Barcelona reitera la importància d’activar l’Ingrés Mínim Vital (IMV) per donar resposta a totes les persones que s’han quedat sense cap ingrés

Barcelona, 14 de maig de 2020 – “Si la corba de contagis de la COVID-19 està decreixent, la
corba de persones que estan demanant ajuda augmenta”. Amb aquest paral·lelisme amb l’àmbit
sanitari s’ha expressat Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona per explicar
la situació que s’està vivint des de l’entitat.

Durant el mes d’abril, Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 3.021 llars des dels seus
serveis d’emergència social, el doble que en el mateix període de l’any anterior
. Aquests
serveis engloben l’acollida, acompanyament i assessoria jurídica online, la distribució d’aliments en
espècie i els menjadors socials on es reparteixen pícnics, les ajudes econòmiques per comprar
aliments o per cobrir el pagament d’una habitació en un pis compartit. Així mateix, durant el
mateix període els 79 punts de distribució d’aliments gestionats per les Càritas
parroquials, conjuntament amb 7 menjadors socials, han atès més de 9.500 llars. “Les
famílies que s’acosten per primera vegada a Càritas o que tornen després d’un període
en què no havien necessitat la nostra ajuda s’han multiplicat per tres
. En la majoria de
casos són persones que treballaven sense contracte, però també n’hi ha que encara no han cobrat
l’ERTO i no tenen estalvis per tirar endavant”, ha advertit Busquets.

En aquest context Càritas Diocesana de Barcelona manté el 85% dels seus projectes en
funcionament, sigui presencialment o a distància i ha reforçat tots aquells que tenen
relació amb la distribució d’aliments
. El director de Càritas Barcelona ha explicat que només
durant la setmana passada es van obrir quatre nous punts parroquials de distribució d’aliments, i que
l’entitat s’ha vist en la necessitat de fer compres d’aliments per cobrir tota la demanda.

Ajudes econòmiques en moments d’emergència
Càritas Diocesana de Barcelona ha recordat que l’entitat no només està distribuint
aliments en espècie en aquests moments de màxima complexitat
, sinó que també continua
prestant ajudes econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. Durant el mes
d’abril, 1.073 llars han rebut algun tipus d’ajuda econòmica, 436 més que l’abril de l’any
anterior. El 45% d’aquestes ajudes s’han destinat a cobrir l’alimentació, i un 47% a pagar
el relloguer
d’habitacions on moltes d’aquestes famílies es veuen obligades a viure per la seva
precària economia, entre d’altres ajudes.

L’Ingrés Mínim Vital (IMV), el més aviat millor
Càritas Diocesana de Barcelona ha reiterat la importància d’activar l’Ingrés Mínim Vital el
més aviat millor en el conjunt de l’Estat, ja que ajudaria moltes de les persones que
s’han quedat sense cap ingrés
. Ha demanat que l’encaix amb la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) a Catalunya sigui en benefici d’ampliar aquestes ajudes a persones que fins ara no hi poden
accedir, com les que es troben en situació administrativa irregular.

Finalment, s’ha recordat que la campanya “La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les
donacions. #Càritasx3” de les deu Càritas amb seu a Catalunya continua en marxa, i
que la ciutadania de la diòcesi de Barcelona pot continuar fent donatius a la web
www.caritas.barcelona o al número de compte d’emergència de la COVID-19: ES83
2100 5000 5002 0022 7591
.

Recommended Posts