28.10.2013 | Nota de premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya | en PDF

L’incompliment de la llei de dependència vulnera drets i la reducció de ràtios amenaça la qualitat assistencial

  • Les prestacions vinculades a residència continuen vigents per llei i la seva suspensió indefinida agreuja situacions de vulnerabilitat
  • La reducció de ràtios de personal a les residències geriàtriques reduirà la qualitat de l’assistència i precaritzarà les condicions de treball

Els treballadors socials advertim que les darreres decisions i propostes del Govern de la Generalitat en relació a la llei de la dependència són un pas més en l’afebliment del sistema de protecció i la precarització del mercat laboral. Per una banda, la suspensió de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV) a una plaça en residència —anunciada com a temporal per als mesos d’agost i setembre i prorrogada sine die aquest mes d’octubre— suposa un incompliment de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), donat que l’ajut continua vigent com a dret subjectiu reconegut per la llei.

A més, una recent instrucció interna del departament de Benestar Social i Família farà que, a partir del 30 de novembre, les persones que abans d’ingressar en una residència rebien un suport econòmic derivat de la LAPAD, perdin l’ajut, amb la qual cosa es poden veure abocades a situacions de major vulnerabilitat i desemparament.

Malgrat la reducció de l’aportació de l’Estat al desplegament de la llei de dependència, considerem que la deslleialtat institucional denunciada per la Generalitat no justifica ni l’incompliment de la llei, ni les mesures anunciades per reduir-ne el cost. En aquest sentit, els treballadors socials rebutgem la proposta del Departament de Benestar Social i Família de reduir les ràtios de personal de les residències geriàtriques per les conseqüències negatives que tindria en la qualitat de l’atenció als usuaris i en les condicions de treball dels professionals.

Davant les difícils situacions que vivim i el patiment de les persones i famílies que constatem en la nostra tasca quotidiana, no podem restar insensibles i, més enllà d’assistir-les, volem acompanyar-les en la reclamació dels seus drets. Per qüestions ètiques i de Drets Humans, denunciem el deteriorament del sistema d’atenció a la dependència, exigim que es compleixin les lleis i demanem que es reactivi la concessió de les PEV el més aviat possible i amb efectes retroactius, per la qual cosa hem sol·licitat al Consell Asessor de Polítiques Socials i Familiars que estudiï la mesura i emeti un dictamen.

 

Recommended Posts