17.12.2012 | El 90% de les entitats socials catalanes ha hagut d’endarrerir el pagament de nòmines als seus treballadors i la meitat ha fet ajustaments en les seves plantilles durant el 2012: acomiadaments, no substitució de baixes o jubilacions, reducció pactada de salaris, no renovació de contractes… És una de les conseqüències dels gravíssims problemes de tresoreria que viuen les entitats socials pels retards en el pagament per part de les Administracions Públiques. Segons xifres difoses aquest matí per la Taula d’entitats del Tercer Sector i La Confederació, el deute ascendeix a 640 milions d’euros. 590 milions corresponen al conjunt d’Administracions Públiques catalanes, que es reparteixen entre 435 milions de deute (el 74%) per part de la Generalitat i 155 milions (el 26%) per part de les administracions locals.

De nou sense data per l’impagament del mes de juliol

Una part del deute es correspon als serveis socials concertats del mes de juliol, que el Govern s’havia compromès retiradament a abonar abans de finalitzar el 2012 i que des de divendres esperen nova data. El Departament de Benestar Social i Família va anunciar fa quatre dies a La Confederació que de moment no pot abonar les factures pendents. La presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector, Àngels Guiteras, adverteix que “cada vegada és més difícil col·laborar amb l’administració pública quan aquesta no és fiable amb el seus compromisos” i que els impagaments i la manca de planificació demostren “una gran fragilitat del sistema de benestar social de Catalunya”. Les entitats reclamen una planificació real que els permeti assegurar la seva viabilitat.

Posar les persones al capdavant de les prioritats del nou Govern

“Tenim una gran certesa, que és que hi ha unes prioritats i que l’atenció a les persones més vulnerables no hi és. Prioritzar el tercer sector social passa per pagar”. Així de contundent s’ha mostrat Guiteras amb les prioritats del Govern a l’hora de retornar els deutes. El president de La Confederació, Xavier Puig, hi ha afegit que el tercer sector es troba a la cua de les prioritats de la Generalitat en l’abonament dels servies concertats i que “ja seria hora que les polítiques socials fossin reconegudes com a tals en aquest país”. Les entitats socials han reclamat al futur Govern de la Generalitat compromisos reals a través d’un pla de retorn del deute, la mediació amb entitats financeres per facilitar línies de crèdit i la seguretat que no es produeixin més retallades en polítiques socials. Puig assegura que treballar per l’administració pública ja no és un garant i que amb el deute augmenten les dificultats d’accés de les entitats socials a les línies de crèdit bancari.

El deute de la Generalitat amb les entitats socials s’ha reduït en 265 milions des del mes de febrer, però continua sent molt elevat i l’arribada del Fons de Liquiditat Autonòmic no ha suposat el pagament del deute més important, assegura Puig.

 

 

Recommended Posts