08.06.2012 | Més de 550 treballadors socials, educadors socials i psicòlegs coincideixen que cal sumar esforços i reforçar el treball en xarxa dels Serveis Socials Bàsics amb el conjunt de la ciutadania, els moviments socials i les organitzacions del Tercer Sector Social. És una de les conclusions de les 9enes Jornades de Serveis Socials Bàsics sobre el rol professionals tenint en compte el context actual.

Nota de premsa de les jornades

Recommended Posts