27.07.2021 | Nota de premsa de La Confederació

 • El 25 % de les entitats socials catalanes ha tancat l’exercici econòmic 2020 amb xifres vermelles.
 • Només un 6,9 % de les entitats ha pogut cobrir la totalitat dels sobrecostos mitjançant els ajuts extraordinaris de l’administració per pal·liar els efectes de la COVID-19.
 • Durant el primer semestre del 2021, el 71,5% de les entitats manifesten haver hagut d’assumir encara sobrecostos en motiu de la pandèmia (8.313 € de mitjana mensual) i un 52,7% ha seguit tenint pèrdua d’ingressos (16.359 € de mitjana mensual).

La Confederació presenta els resultats de la primera radiografia de l’Anuari 2021 del Tercer
Sector Social de Catalunya en relació a la situació econòmica de les entitats socials catalanes i en
destaca els principals resultats:

 • 1 de cada 4 entitats socials catalanes ha tancat l’exercici econòmic 2020 amb xifres
  vermelles a causa de l’impacte de la pandèmia en la gestió de serveis d’atenció a les
  persones:
  • Un 71,3% per tancament o suspensió de serveis o activitats
  • Un 49,2% per sobrecostos (compra d’EPI, contractació personal reforç …)
  • Un 20,7% altres causes (disminució donacions, increment de les necessitats
   socials a cobrir,…)
  • Un 8,5% places buides
 • Un 70,5% de les entitats socials catalanes ha rebut algun tipus de recurs o ajut extraordinari de les administracions públiques per pal·liar els efectes de la pandèmia, principalment mesures per compensar els sobrecostos (en el 50,1% dels casos) o ajuts directes (en el 43,8% dels casos).
 • El 88,7% de les entitats ha rebut ajuts de la Generalitat de Catalunya i un 30,4% per part d’ens locals.
 • En el 86,1% de les entitats socials catalanes, els ajuts o les mesures extraordinàries de les administracions públiques no han cobert la totalitat de la pèrdua d’ingressos.
 • Els ajuts o les mesures extraordinàries de les administracions públiques han cobert la totalitat dels sobrecostos derivats de la pandèmia només en el 6,9% de les entitats.
 • Les dades del primer semestre de 2021 confirmen que els efectes de la pandèmia persisteixen:
  • El 71,5% de les entitats ha seguit suportant sobrecostos (la mitjana mensual de sobrecostos és de 8.313 €). Aquesta mitjana està molt condicionada al volum de persones contractades.
  • El 52,7% de les entitats ha seguit assumint una pèrdua d’ingressos a conseqüència del context (16.359 € mensuals de mitjana). Aquesta mitjana està directament relacionada al sector d’activitat.
 • L’impacte econòmic de la pandèmia l’any 2021 no varia massa dels resultats de l’any 2020, ja que un 26,3% de les entitats socials del país preveu també tancar l’exercici econòmic 2021 amb pèrdues.

En paraules del President de La Confederació, el Sr. Joan Segarra:

“Aquesta primera radiografia ens confirma un cop més que el Tercer Sector Social ha fet un esforç importantíssim per estar a primera línia de la pandèmia acompanyant a les persones més vulnerables. I ho ha fet assumint uns costos que serà difícil de recuperar perquè prou sobre mullat. Les dades ens confirmen també que les mesures extraordinàries i els ajuts de les administracions al sector han estat insuficients. És fonamental entendre que ara més que mai el país necessita un Tercer Sector Social fort per donar resposta a l’emergència social que ens ha deixat aquesta crisi. Som un actor clau per la recuperació social del país i seguirem reclamant al Govern i al conjunt de les administracions públiques els instruments de suport necessaris per fer front als reptes que tots tenim per endavant.”

Podeu consultar la infografia amb els resultats de la Radiografia 1 en el següent enllaç.

La Confederació està ja treballant en la segona radiografia de l’Anuari 2021 amb la voluntat de conèixer l’estat i l’evolució de l’ocupació del Tercer Sector Social.

L’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya és una iniciativa impulsada per La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i elaborada per l’Observatori del Tercer Sector.

Recommended Posts