26.01.2016 | El programa Làbora –impulsat per ECAS, Feicat i Creu Roja amb l’Ajuntament de Barcelona– ha impartit una formació basada en la metodologia FindingYou® realitzada dins el circuit d’intervenció dels itineraris que duu a terme amb persones en situació de risc d’exclusió social. La formació, centrada en l’àmbit emocional (72 hores) i vocacional (36 hores), s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració del Làbora amb Adama i ha tingut una durada de dos mesos.

La metodologia FindingYou® està orientada a la gestió emocional i l’empoderament personal i el seu objectiu principal és ajudar a superar els processos emocionals que dificulten l’accés a la inserció sociolaboral. Amb continguts com el desenvolupament personal, l’autoconeixement, la superació de creences limitants, el treball en equip i la gestió de les emocions, ajuda a desenvolupar valors i actituds mitjançant eines pròpies que afavoreixen la resiliència i la intel·ligència emocional.

“Amb aquesta formació el Làbora ha implementat un projecte pilot per treballar amb un col·lectiu específic de forma innovadora les competències transversals, essencials en el model d’ocupabilitat per competències en el qual es basa el programa Làbora”, senyala Meritxell Fernández, responsable d’ocupació del programa. +info a ElDigitalDBarcelona

Recommended Posts