Podries ser tu 26.01.2017 | La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar i l’Ajuntament de Barcelona han engegat la campanya ‘Podries ser tu. Posem fre al #sensellarisme‘, mitjançant la qual es busca donar visibilitat a la complexitat de situacions que implica trobar-se sense llar posant l’èmfasi en què es tracta d’una realitat que podríem viure tots. En el manifest de la campanya es destaquen temes com la necessitat de detectar les persones en risc de quedar sense llar, promoure l’accés a l’habitatge i al mercat laboral de qui ja s’hi troba, o ampliar i adaptar els recursos d’atenció social existents..

XAPSLL

La Xarxa d’atenció a persones sense llar, es va constituir el novembre del 2005, amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat per tal que, amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i/o organitzacions, s’acompanyés a les persones sense llar en el procés de recuperació de la màxima autonomia personal, incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos existents.

Així mateix, es vol millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçar les capacitats globals de la ciutat per atendre les situacions més diverses, establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

Recommended Posts