20180112_#TJFormació genèric12.01.2018 | Organitza Torre Jussana

Les formacions de Torre Jussana per membres d’associacions de Barcelona per aquest inici d’any estan dirigides a ajudar a la millora del funcionament de les organitzacions, n’hi ha 14 sobre 11 temàtiques diferents relacionades amb el bon funcionament associatiu.

Estan dirigides a les Juntes Directives, persones amb responsabilitats, equip tècnic i socis/es de les associacions de Barcelona, i té per objectiu millorar les seves competències, coneixements i habilitats.

Per aconseguir-ho, està basada en les temàtiques principals dels quatre àmbits que consideren clau per al bon funcionament de qualsevol associació (la intenció, la participació, l’acció i la gestió) i es concreta en dos blocs: formació bàsica i d’aprofundiment o complementària, a partir dels quals es poden establir diferents itineraris personalitzats per a cada entitat en diferents temes claus de cada àmbit.

Totes són gratuïtes.

 

Recommended Posts