04.05.2020 | Nota de premsa de la Fundació Intermèdia 

Fundació Intermedia posa en marxa una campanya solidària per oferir suport laboral a persones afectades laboralment per la crisi de la COVID-19 a Catalunya i Illes Balears

L’equip d’orientació laboral d’Intermedia preveu atendre centenars de persones que han perdut la feina afectades per ERO’s, tancaments d’empreses, autònoms sense activitat o treballadors/es de sectors que encara poden tardar mesos a recuperar-se.

La paralització de l’activitat econòmica a causa de la crisi de la COVID-19 ha afectat laboralment a gran part de la població i ja ha començat a definir noves vulnerabilitats a causa de l’impacte econòmic de la crisi en el mercat de treball. En aquest context, Fundació Intermedia, entitat sense ànim de lucre dedicada a la millora de l’ocupabilitat de les persones, posa en marxa el 4 de juny la campanya solidària Intermedia x Feina per oferir orientació laboral gratuïta a les persones que ho necessitin. 

La campanya Intermedia x Feina estarà activa inicialment durant els mesos de juny i juliol i oferirà a les persones que es posin en contacte amb l’entitat, fins a cinc sessions d’acompanyament (en línia o per telèfon) durant les quals s’estudiarà cada cas concret i es traçarà un petit pla d’acció segons l’objectiu laboral de cadascú. Així doncs, es revisarà el currículum, s’identificaran i analitzaran les competències i habilitats de la persona, s’assessorarà sobre canals de recerca de feina generals o específics segons el cas i s’oferirà informació per afrontar nous processos de selecció.   

Qui pot sol·licitar el suport en línia o telefònic?

Qualsevol persona resident a Catalunya o Illes Balears que s’hagi vist afectada a nivell laboral durant la crisi del coronavirus i que cregui que li cal una mica d’ajuda per trobar una nova feina, reincorporar-se al mercat de treball o revisar les pròpies competències per reorientar la cerca d’oportunitats laborals en un nou sector.

Noves vulnerabilitats postcovid

Des del mes de març, malgrat l’estat d’alarma i el confinament, Fundació Intermedia ha treballat per donar resposta a l’emergència, seguint tant al costat de les persones participants dels programes, com de les empreses col·laboradores. Així doncs, els i les orientadors/es laborals dels diferents programes han transformat l’acompanyament presencial en acompanyament a distància i l’equip d’intermediació ha treballat de costat amb el SOC i les empreses per cobrir la demanda urgent dels sectors de la neteja, el comerç de productes essencials, d’atenció a les persones i sociosanitari. 

La situació laboral que quedarà quan passin totes les fases de desconfinament encara està per veure, però ara ja s’entreveu com les persones en situació de vulnerabilitat han empitjorat la seva situació i, a més, l’escenari posa damunt la taula noves vulnerabilitats postcovid, a qui caldrà acompanyar en una orientació o reorientació professional: pèrdua de llocs de treball pel tancament de petites i mitjanes empreses que no hagin pogut superar la paralització de l’activitat, autònoms/es que hauran de buscar feina al mercat de treball ordinari, i necessitaran un procés d’acompanyament per redefinir el seu projecte professional. Treballadors/es del sector hostaleria i turisme, persones víctimes de la temporalitat del mercat de treball, sense feina previ al confinament, joves en general, cuidadors/es de la llar que s’han trobat amb la mort de la persona a la qual cuidaven, activitats esportives, organització d’esdeveniments, sector de la importació i l’exportació, treballadors/ores de plataformes com a autònoms, professionals del món de la cultura i els espectacles, entre altres.

La campanya Intermedia x Feina oferirà, doncs, sessions de suport laboral gratuïtes a aquestes persones a través del model de competències, model a partir del qual treballa sempre Intermedia i que es basa en la definició dels perfils professionals en clau de competències com a nexe entre les persones que estan en recerca de feina i les empreses que generen llocs de feina. Aquest sistema permet, a banda d’eliminar situacions discriminatòries per raons d’edat, sexe, etc., ser una potent eina per les empreses, ja que les ajuda a identificar exactament el capital competencial que necessiten, trobant per tant treballadors/es més ajustats/des al lloc de feina.

Sobre Fundació Intermedia

Fundació Intermedia és una organització sense afany de lucre que va néixer l’any 2012 fruit d’una aliança entre 3 organitzacions: Suara Coop., Fundació Surt i Fundació IRES. La missió de Fundació Intermedia és facilitar l’ocupació, la inserció laboral i la millora professional de les persones en recerca de feina (especialment d’aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat) mitjançant l’assessorament, l’orientació i la formació.

Per aconseguir-ho, Intermedia desenvolupa una tasca d’intermediació, fidelització i de treball en xarxa amb les empreses i el teixit socioeconòmic, tenint en compte tant les necessitats de les persones com la conjuntura del mercat laboral.

Actualment Fundació Intermedia gestiona una quarantena de programes d’orientació i inserció laboral a Catalunya i balears (més de 24 comarques). En la tasca d’intermediació, hi col·laboren activament  més de 900 empreses.

Recommended Posts