18.09.2012 | El Govern de la Generalitat i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya van signar ahir un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social que inclou cinquanta mesures per enfortir les entitats socials davant l’increment de les necessitats socials però que no compta amb cap dotació econòmica per al seu desenvolupament. El Govern s’ha compromès a implementar-lo a través dels diversos departaments de la Generalitat, com a demandes al Govern central o bé mitjançant la Taula del Tercer Sector. Segons la Taula del Tercer Sector, el Pla demostra el compromís de l’Administració amb el sector malgrat les dificultats per pagar puntualment els concerts, contractes i subvencions a les entitats socials, i confia que “serveixi per enfortir l’activitat i la capacitat de les entitats socials del país per atendre els col·lectius més vulnerables i per cooperar més i millor amb les Administracions en la preservació del model català de benestar i cohesió social”.

En relació als impagaments de la Generaliat a les entitats socials, la portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, Eva Granados, ha demanat al Govern l’elaboració d’un pla de pagaments dels deutes pendents que, a més de cobrir els 70 milions d’euros del juliol, garanteixi els pagaments del proper mes d’octubre. “El Govern ens presenta un pla de suport que és una nova cortina de fum amb zero euros pressupostats i destinats al tercer sector en el moment en què més diners deu a les entitats socials”, ha denunciat Granados a través d’una nota de premsa.

Les mesures s’agrupen en quatre àmbits – millora de la suficiència econòmica, formació i assessorament, foment social i reconeixement,  i simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració- i responen a objectiu com la cessió d’espais a les entitats socials, l’accés a finançament, la professionalització i millora de la qualitat o la simplificació de les relacions i tràmits amb l’Administració, entre d’altres.

L’acte, celebrat al saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, va comptar amb les intervencions del president català, Artur Mas, i la presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras. Es tracta del segon Pla de suport al sector, el primer va ser impulsat per l’anterior executiu per al període 2008-2010.

Pla de suport al Tercer Sector Social (pdf)

Algunes de les cinquanta mesures que inclou el Pla:

 • Mesura 3: Concertar en el termini de tres anys totes les places de serveis per a discapacitats
 • Mesura 5: Impuls de les línies de crèdit de l’ICF a les quals les entitats socials poden acollir-se
 • Mesura 14: Elaboració de plecs de prescripcions tècniques que fomentin la compra social a les entitats del tercer sector
 • Mesura 17: Mesures dirigides a incloure l’IVA en el preu dels procediments de contractació pública quan hi intervinguin entitats del tercer sector
 • Mesura 19: Impulsar un espai de diàleg amb les fundacions de les caixes d’estalvi per donar continuïtat a la seva obra social
 • Mesura 23: Cessió d’immobles de l’Administració a les entitats socials
 • Mesura 31: Desenvolupament d’un curs de formació de directius i gestors de recursos humans per a entitats del tercer sector
 • Mesura 32: Pla pilot per incloure el voluntariat en entitats socials dins la formació acadèmica de l’ESO
 • Mesura 36: Celebració d’una cimera anual entre les federacions d’entitats de la Taula del Tercer Sector i el president de la Generalitat
 • Mesura 39: Grup de treball interdepartamental per simplificar els procediments de sol.licitud, tramitació i justificació de les subvencions
 • Mesura 43: Seguir exigint al govern de l’Estat el traspàs del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials
 • Mesura 45: Demanar al govern de l’Estat la reforma urgent de la Llei de mecenatge per facilitar l’arribada de finançament privat a les entitats socials

Recommended Posts