Skip to content

20180201_Som-el-canvi01.02.2018 | Publica Grup Ecos, Opcions i Servei Civil Internacional de Catalunya

La guia  Som part del canvi! Guia Pràctica de Consum Conscient i Economia Solidària per Associacions (PDF) és un recurs que té com a finalitat enfortir el vincle de les associacions amb l’economia social i solidària, a partir de propostes concretes. Busca facilitar l’aposta per un consum amb impacte positiu tant socialment com en l’entorn.

Ha estat realitzada amb la col·laboració del Centre de Recursos per a les Associacions de Barcelona, el Consell d’Associacions de Barcelona, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària.