Arrel de l’aprovació, el maig de 2010, de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (LDOIA), la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència s’ha elaborat una guia en què s’analitza el sistema de protecció a Catalunya. El document –actualment se’n disposa una versió provisional- és un punt de partida i orientació per al desenvolupament pràctic de la normativa.

Recommended Posts