Guia útil Renda 2016 TEB02.05.2017 | Teb Grup Cooperatiu difon la Guia la Renda 2016. Especial per a famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec. Aquest document ha estat elaborat per l’equip de TEB Gestió, amb el suport de l’assessoria Coma&Roig.

L’objectiu és que  les famílies coneguin al màxim les qüestions que més afecten a la declaració de l’IRPF de les persones amb discapacitat (especialment intel·lectual) i les seves famílies. Moltes vegades, aquests aspectes no són prou coneguts o no s’apliquen de manera correcta.

La Guia alerta que Hisenda de vegades pot enviar esborranys equivocats o induir a fer la declaració incorrectament. Alguns dels errors més habituals dels esborranys que més poden perjudicar les persones amb discapacitat:

  • Quan detecten més de 8.000€ bruts/any d’ingrés, eliminen erròniament les deduccions per “Discapacitat i descendent”.
  • Només apliquen la reducció general dels rendiments del treball (2.000 €). No afegeixen la reducció específica d’entre 3.500€ i 7.750€ més per ser treballador en actiu amb discapacitat
  • Els ingressos per al Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar computen erròniament en els rendiments de l’IRPF. Aquests ingressos haurien de ser exempts, i no han de repercutir en el límit de 8.000 € de Rendiment Net per aplicar reduccions.
  • Finalment, sovint no contemplen els ajuts DAFAS (Deducció per família nombrosa o per ascendents i descendens a càrrec amb discapacitat).

També es destaca l’eliminació del programa PADRE. D’aquesta manera, aquest any només es podrà presentar la declaració a través de WEB o presencialment a Hisenda. S’elimina, així, la possibilitat d’obtenir l’aplicatiu de càlcul, on es podien incorporar i verificar els diferents aspectes de la declaració.

Recommended Posts