L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ha atorgat a les entitats una pròrroga de les subvencions pluriennals 2009-2010 pels programes de serveis socials de cara a les mensualitats d’abril i maig d’aquest any.  A través d’una resolució, l’ICASS també ha anunciat el manteniment d’aquests programes a partir d’un nou conveni d’abast pluriennal. Les bestretes que s’aplicaran a les mensualitats d’abril i maig seran del 95% del total concedit per a les entitats que ofereixen serveis d’atenció directa als usuaris -amb una reducció parcial per la regularització negativa del 2010- i del 80% respecte de les mensualitats atorgades en el cas de les entitats que no fan atenció directa. La pròrroga de manteniment dels serveis socials s’aplicarà pels programes d’inserció sociolaboral, llars residències i pisos de discapacitats, centres d’atenció diürna, drogodependències assistencial, SIDA assistencial, serveis de tuteles, programes per a persones amb malaltia mental, PIRMI, i entitats i associacions de caràcter federatiu en els diferents àmbits.

Recommended Posts