23.07.2013 |La Fundació Secretariat Gitano adverteix del greu i desproporcionat efecte de la crisi i de les mesures d’austeritat en la comunitat gitana a l’informe El impacto de la crisis en la comunidad gitana. La crisi i les retallades estan afectant greument i molt directament a una part important de la comunitat gitana, reduint els seus nivells de renda i la seva qualitat de vida i augmentant la taxa de pobresa de moltes famílies gitanes que tenien ja prèviament una situació precària. L’informe inclou una sèrie de recomanacions i recorda la responsabilitat dels poders públics en la protecció dels col·lectius més vulnerables.

Recommended Posts